Personvernerklæring / GDPR informasjon

Her finner du informasjon om personvern og håndtering av personopplysninger i henhold til gjeldende GDPR regelverk.

  1. Informasjon om nettsider og cookies
  2. Informasjon om oppdrag

Serikatakst.no (nettsider)

Serika Takst AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn på denne nettsiden.

serikatakst.no samler ikke inn sensitive personopplysninger.

Personopplysninger som sendes til oss via mail, telefon eller kontaktskjema vil bare bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med din henvendelse.

Opplysningene vil ikke bli brukt til noe annet enn hva som vil være relevant for ditt kundeforhold.

 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Personopplysninger som sendes til oss via kontaktskjema på våre nettsider, lagres i opptil 6 måneder før de slettes permanent fra våre systemer.

Som bruker av vår nettside har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Informasjon og personopplysninger kan slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Kontaktinformasjon

Serika Takst AS
Kong Haakons veg 2
4345 Bryne

Telefon: (+47) 959 60 288
E-post: post@serikatakst.no

 

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER


serikatakst.no
benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på datamaskinen din for at nettsiden vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser og elektronisk handlekurv.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Merk at ved å endre på innstillingene for cookies i din nettleser kan det føre til at mange nettsteder ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (Nettvett.no)
 

Informasjonskapsler som benyttes på vår nettside

 

WordPress
Informasjonskapsler for visning og funksjonalitet.

Google Analytics
Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonene som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon i sporingskoden som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av internett.

Google kan overføre denne informasjonen til tredjepart hvis dette kreves iht. lovverket eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsiden. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er besøkt osv.

Du kan deaktivere informasjonskapsler fra Google Analytics her

Innebygd innhold fra andre nettsider
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker og bruker serikatakst.no, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Oppdrag utført av Serika Takst

Dette skrivet er utarbeidet av SERIKA TAKST AS heretter kalt kontrollerende foretak og kan kun være gjeldende i forbindelse med oppdrag levert av kontrollerende foretak.

I forbindelse ved EU’s direktiv om lagring av opplysninger og hvilke opplysninger vi lagrer om deg har kontrollerende foretak utarbeidet et skriv om hva som vil bli utført og hva som vil bli lagret av informasjon, hvor og hvor lenge. Samt informasjon om våre rutiner ved personvern.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

I forbindelse ved utførelse av Eierskifterapport/ tilstandsrapport på nevnte eiendom vil/ kan det bli tatt videoopptak, bildetaking og lydopptak.

Dette for å forenkle dokumentasjonskrav ved en eventuell tvistesak i etterkant.

Du som eier/oppdragsgiver kan reservere deg mot video og lydopptak, bildetakning vil bli gjennomført for å forenkle dokumentasjon i etterkant.

Du som eier/oppdragsgiver er derfor i dette skriv informert.

Videre lagrer kontrollerende foretak i egen mappe i bedriftens interne harddisksystem/ iCloud system levert av Apple Inc.:

informasjonsskriv/ spørreskjema, oppdragsinformasjon, eierskifterapport/ tilstandsrapport, energimerke, tegninger, egenerklæring og annen relevant informasjon hos våre leverandører. Øvrige opplysninger du gis oss utover det som er bemerket over blir lagret på/ hos bedriftens interne harddisksystem/ Apple Inc. Du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon vi har lagret om deg.

Formålet for oppbevaring opphører etter 60 måneder.

Våre rutiner tilsier at vi 60 måneder etter eiendommen er solgt skal slette informasjonen, dette vil bli utført senest i i desember påfølgende år av siste rapport utført samme år i desember.

Annen relevant informasjon som ikke inneholder personopplysninger, skisser, tegninger og oppmålinger vil bli lagret lenger.

Vi har i hovedsak ikke databehandler avtale med våre leverandører av datasystem, vi viser derfor til personverbopplysningene til den enkelte leverandør se ellers fotnote 3.

Vi innhenter databehandler avtale med våre leverandører fortløpende, se ellers vår nettside for oppdatert informasjon.

Personer tilknyttet Serika Takst AS har taushetsplikt om det enkelte oppdrag våre rutiner tilsier at vi derfor følger personregelverket.

Viser til fotnote 2 for informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter i forbindelse med oppdraget.

Hva benytter vi personopplysninger til:

  • Kundeadministrasjon som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kundekommunikasjon, betalinger og faktureringer.
  • Produktutvikling og analyser
    deling av kundeopplysninger ved behov mellom foretak i samarbeidende gruppe

Ved utlevering av personopplysninger mener kontrollerende foretak overføringer til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene.

Overføring av personvernopplysninger til våre databehandler/ samarbeidende gruppe anses ikke som utlevering.

Du kan når som helst be om å se opplysningene kontrollerende foretak har registrert om deg.

Dette gjør du ved å rette en henvendelse til kontrollerende foretak på e-post.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet.

Opplysninger som er relevant i 60 mnd etter salg er ikke innbefattet krav om sletting, viser her til rutiner for sletting av relevante opplysninger.

Dette for å kunne levere våre produkter og tjenester til deg.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte våre elektroniske søknadsskjemaer/ skjemaer.

Du som eier/ oppdragsgiver er herved etter dette skriv informert om våre rutiner for sletting av informasjon, personvern, hvilke data kontrollerende foretak lagrer og om våre databehandler avtaler.

Bruk av videoopptak i forbindelse med taksering / energirådgivning

Under taksering/ energirådgivning vil taksmann kunne benytte videoopptak, f.eks. ved hjelp av GoPro-kamera eller liknende kamera. Formålet med videopptak er å understøtte eller forenkle arbeidet med å besiktige eiendommen og utarbeide takstrapport/ energirapport. Opptakene vil kun benyttes for disse formålene. Utlevering eller annen bruk krever samtykke fra eier av eiendommen. Opptakene slettes 60 måneder etter at oppdraget er gjennomført eller objektet er solgt. Grunnlaget for bruk av videoopptak er takstmannens/ energirådgiverens legitime interesse i forenkle arbeidet. Dersom oppdragsgiver/ eier ikke ønsker at takstmannen gjør bruk av videoopptak, kan takstmannen kontaktes per telefon eller e-post. Eventuelt signatur nederst om at en ikke samtykker til videoopptak.

Bruk av bildetaking i forbindelse med taksering / energirådgivning

Under taksering/ energirådgivning vil taksmann kunne benytte bilde, f.eks. ved hjelp av iPhone/mobil-kamera eller liknende kamera. Formålet med bilde er å understøtte eller forenkle arbeidet med å besiktige eiendommen og utarbeide takstrapport/ energirapport. Bildene vil kun benyttes for disse formålene. Utlevering eller annen bruk krever samtykke fra eier av eiendommen. Bildene slettes 60 måneder etter at oppdraget er gjennomført eller objektet er solgt. Grunnlaget for bruk av videoopptak er takstmannens/ energirådgiverens legitime interesse i forenkle arbeidet. Dersom oppdragsgiver/ eier ikke ønsker at takstmannen gjør bruk av bilder, kan takstmannen kontaktes per telefon eller e-post. Eventuelt signatur nederst om at en ikke samtykker til bildetaking.

Bruk av lydopptak i forbindelse med taksering / energirådgivning

Under taksering/ energirådgivning vil taksmann kunne benytte lydopptak, f.eks. ved hjelp av GoPro-kamera/ iPhone eller liknende utstyr. Formålet med lydopptak er å understøtte eller forenkle arbeidet med å besiktige eiendommen og utarbeide takstrapport/ energirapport. Opptakene vil kun benyttes for disse formålene. Utlevering eller annen bruk krever samtykke fra eier av eiendommen. Opptakene slettes 60 måneder etter at oppdraget er gjennomført eller objektet er solgt. Grunnlaget for bruk av lydopptak er takstmannens/ energirådgiverens legitime interesse i forenkle arbeidet. Dersom oppdragsgiver/ eier ikke ønsker at takstmannen gjør bruk av lydopptak, kan takstmannen kontaktes per telefon eller e-post. Eventuelt signatur nederst om at en ikke samtykker til videoopptak og sende skjema i retur.